Dušan Šimún
advokátska kancelária

Zakladanie obchodných spoločností
Advokátska kancelária zabezpečuje pre svojich klientov všetky právne úkony spojené so založením obchodnej spoločnosti alebo organizačnej zložky obchodnej spoločnosti bez ohľadu na to o aký typ obchodnej spoločnosti sa jedná. Zabezpečuje tak založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a družstva.

Právne úkony súvisiace so založením obchodnej spoločnosti zahŕňajú najmä vybavenie všetkých náležitostí vo vzťahu k živnostenskému úradu a obchodnému registru, vyhotovenie spoločenskej zmluvy, prípadne stanov spoločnosti ako aj všetkých ostatných dokladov potrebných na založenie obchodnej spoločnosti alebo organizačnej zložky obchodnej spoločnosti. Ak máte záujem o bližšie informácie pozrite TU:Prejsť