Dušan Šimún
advokátska kancelária

Vymáhanie pohľadávok
Oblasť vymáhania pohľadávok zahŕňa vymáhanie pohľadávok mimosúdnou cestou a v súdnom konaní. Kancelária ponúka služby spočívajúce vo vypracovaní upomienok a zastupovaní v súdnom alebo arbitrážnom konaní. V prípade ak je vymáhanie pohľadávky možné riešiť mimosúdnou dohodu, kancelária zastupuje klienta pri vyjednávaní čo najvýhodnejších podmienok. Advokátska kancelária ponúka právnu pomoc pri uskutočňovaní výkonu rozhodnutia.