Dušan Šimún
advokátska kancelária

Trestné právo
Poskytovanie právnych služieb pre klientov v oblasti trestného práva spočíva najmä v nasledovných službách:

  • právne poradenstvo v oblasti trestného práva,
  • vypracovanie právnej analýzy problému, návrh riešenia, príprava obhajoby, príprava obvineného na jednotlivé úkony, účasť na všetkých úkonoch trestného konania, vypracovanie všetkých písomných podkladov, sťažností a návrhov,
  • zastupovanie záujmov poškodených a obvinených v trestnom konaní,
  • vypracovanie trestných oznámení,
  • obhajoba a zastupovanie vo všetkých štádiách trestného konania podľa Trestného poriadku.