Dušan Šimún
advokátska kancelária

Súdne spory
Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom poradenstvo a zastupovanie v súdnych a arbitrážnych konaniach v obchodnoprávnych, pracovnoprávnych ako aj v občianskoprávnych sporoch.