Dušan Šimún
advokátska kancelária

Pracovné právo
Advokátska kancelária poskytuje svojim klientom právne služby v oblasti pracovného práva. Táto oblasť zahŕňa najmä:

  • poradenstvo ohľadom všetkých aspektov pracovnoprávnych vzťahov,
  • vypracovávanie a pripomienkovanie pracovných zmlúv,
  • riešenie právnych otázok spojených s ukončením pracovného pomeru,
  • posudzovanie zodpovednosti za škodu v pracovno-právnych vzťahoch,
  • bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
  • zastupovanie klienta v pracovno-právnych sporoch.