Dušan Šimún
advokátska kancelária

Nehnuteľnosti a stavebné právo
Právne služby pre klientov v oblasti nehnuteľností zahŕňajú najmä:

  • komplexné poradenstvo pre domácich i zahraničných vlastníkov nehnuteľností, investorov, v oblasti nadobúdania a predaja nehnuteľností,
  • vypracovávanie zmlúv o prevode nehnuteľností vrátane návrhov na vklad do katastra nehnuteľností,
  • zabezpečovanie všetkých povinností klienta v súvislosti s katastrálnym konaním,
  • vypracovávanie a pripomienkovanie zmlúv o prenájme nehnuteľností,
  • poradenstvo k špecifickým transakciám spojeným s nakladaním s nehnuteľnosťami návrh a vypracovanie potrebných dokumentov,
  • poradenstvo pri príprave investičných projektov vo fáze plánovania výstavby, stavebnom konaní a v konaní o získanie príslušných rozhodnutí a povolení.